"When you dance tango you must give everything.
If you can't do that, do not dance."
-Ricardo Vidort
"El Tango te Espera."  
-Anibal Troilo